Header-conflictexperts

Van ouderschapsplan tot het indienen van de scheiding ... ook op juridisch gebied zijn wij van alle markten thuis

juridischAfhankelijk van uw situatie is uw scheiding meer of minder complex. Het is van belang dat alles dat er toe doet goed wordt onderzocht en op een rijtje wordt gezet zodat u beiden op basis daarvan passende beslissingen kunt nemen. Hierna benoemen we een aantal zaken die van belang zijn.

Echtscheidingsconvenant
Als gezegd moeten rondom een scheiding veel afspraken gemaakt worden. Dat moet goed en zorgvuldig gebeuren, het gaat immers om uw toekomst en om die van uw kinderen. Zodra u het samen eens bent geworden, wordt alles wat u heeft afgesproken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Wanneer u minderjarige kinderen heeft worden de afspraken rondom de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan wordt opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Een echtscheidingsconvenant moet bekrachtigd worden door de rechter, anders is het niet rechtsgeldig. Het echtscheidingsconvenant is onderdeel van het verzoek tot echtscheiding dat bij de rechtbank moet worden ingediend.

Wij kunnen samen met u het echtscheidingsconvenant opstellen en zorgen ervoor dat alles wat daarover besproken moet worden ook daadwerkelijk besproken wordt.

Ouderschapsplan
In een ouderschapsplan legt u alle afspraken vast over de verzorging en opvoeding van uw kinderen. U bent wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer u minderjarige kinderen heeft.

In een ouderschapsplan wordt onder andere vastgelegd hoe u de zorg en opvoeding verdeelt, hoe u de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling), hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen zoals de schoolkeuze en over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie). U kunt ook afspraken opnemen over wat u belangrijk vindt in de opvoeding, over bepaalde regels (bedtijd, huiswerk) of over contact met beide families.

Kinderen ontwikkelen zich en situaties veranderen. Daarom is het ook van belang om in het plan momenten af te spreken waarop u bekijkt hoe alles loopt en of eerder gemaakte afspraken aangepast zouden moeten worden in het belang van de kinderen. Wij kunnen samen met u het ouderschapsplan opstellen waarbij we geen detail onbesproken laten.

Verzoek tot echtscheiding
Een verzoek tot echtscheiding is een aanvraag bij de rechtbank om te scheiden en wordt via een advocaat ingediend. Een rechter beoordeelt de aanvraag en doet uitspraak.

Als u een verzoek tot echtscheiding gezamenlijk indient kan de rechter snel uitspraak doen en kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn. Heeft één van beiden het initiatief om te scheiden genomen en kunt u niet tot gezamenlijke afspraken komen, dan kan een verzoek tot echtscheiding eenzijdig worden ingediend. De afronden van de echtscheidingsprocedure kan dan lang duren.

Wij bereiden alles zoveel mogelijk voor en leveren de benodigde documenten aan de advocaat aan zodat deze het verzoek kan indienen. U bent vrij in de keuze voor een advocaat, maar kunnen u desgewenst ook in contact brengen met een advocatenkantoor.

contactgegevens

Sweerts de Landasstraat 59
6814 DB Arnhem

Tel.: 085-2019 627
info@conflictexperts.nl

call2actionbutton